سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ
امیرداور فروزنده شهرکی – استادیاران گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اکبر پیرستانی –
غلامرضا قلمکاری –

چکیده:

در سال های اخیر تلاش برای برآورده کردن مواد مغذی موردنیاز گاوهای شیری پر تولید افزایش یافته زیرا سطح تولید شیر بیشتر شده است. عواملی مانند تغذیه نامناسب، عوامل بیماری زا و همچنین اختلال در مراحل فیزیولوژیک نرمال بدن به دلایل مختلف باعث رشد ضعیف بدن و در نهایت کاهش تولید دام می شوند. با توجه به نقش مهم سلنیوم در افزایش عملکرد تولیدی و کیفیتی شیر، تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از مخمر سلنیوم بر میزان تولید و ترکیبات آغوز (سلنیوم، چربی، پروتئین، سلول های بدنی و بارمیکروبی) در گاوهای شیری صورت گرفت. بدین منظور ۴۰ راس گاو چند شکم زایش نژاد هلشتاین از ۳ هفته قبل از زایمان در قالب یک طرح کاملا تصادفی نامتعادل به دو گروه ۲۰ تایی تقسیم شدند: که یک گروه با جیره فاقد مکمل مخمر سلنیوم و گروه دیگر با جیره ی حاوی ۳۰۰ میلی گرم مخمر سلنیوم در هر کیلوگرم جیره در روز به ازای هر راس گاو تا روز زایمان تغذیه شدند. این تحقیق در شرکت کشت و صنعت نامفر، واقع در ۳۰ کیلومتری غرب اصفهان از اواخر خردادماه تا پایان شهریورماه ۱۳۸۹ اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن مکمل مخمر سلنیوم از ۳ هفته قبل از زایمان تا روز زایمان به جیره، بطور معنی داری باعث افزایش تولید آغوز در گروه دریافت کننده مکمل مخمر سلنیوم در مقایسه با گروه شاهد شد(۰۱/۰ P<) و همچنین افزودن مکمل مخمر سلنیوم باعث اختلاف معنی داری بین گروه دریافت کننده مکمل مخمر سلنیوم و گروه شاهد از نظر افزایش سلنیوم آغوز شد (۰۵/۰ P <) ولی گروه دریافت کننده مکمل مخمر سلنیوم در مقایسه با گروه شاهد درصد چربی، پروتئین، تعداد سلول های بدنی و بار میکروبی در آغوز آنها پایین تر بود اما این اختلاف ها از نظر آماری معنی دار نبود(۰۵/۰P > ). براساس نتایج حاصل از این تحقیق این چنین می توان اظهار داشت که استفاده از مخمر سلنیوم از ۳ هفته قبل از زایمان تا روز زایمان می تواند تولید آغوز و سطح سلنیوم آغوز را افزایش دهد