سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هوشنگ نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
علی امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
راحله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
مقداد خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مطالعه اثر مکمل خوراکی کروم پیکولینات (CrPic) بر روی عملکرد و جمعیت پروتوزای شکمبه در گوسفند بررسی شد. ۲۴ بره ی نر با ۴ سطح مختلف از مکمل کروم پیکولینات برای هر حیوان در طی دوره ۸۴ روزه تغذیه شدند. تیمارها شامل: شاهد، ۲۵/۰، ۳۷۵/۰، ۵۰۰/۰ میلی گرم کروم و جیره بر پایه یونجه بود. میزان ماده خشک مصرفی هر ۳ هفته یک بار اندازه گیری شد و بره ها هر دو هفته یک بار وزن کشی شدند. از محتوای شکمبه ای در طول دوره آزمایش برای بررسی تعداد پروتوزوآ ۵ بار نمونه برداری شد. هیچ تفاوتی میان تیمارها طی دوره ی آزمایش برای موارد: وزن ابتدا و انتهای دوره، ماده خشک مصرفی، میزان افزایش وزن روزانه و کل میزان افزایش وزن بدن مشاهده نشد. مکمل سازی با کروم باید با دقت زیادی انجام شود زیرا ممکن است که کروم بر روی خود حیوان و یا جمعیت پروتوزای شکمبه ای اثر سمی داشته باشد