سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده محبوبه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
امیرداور فروزنده شهرکی – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خ
غلامرضا قلمکاری –
شاهین اقبال سعید –

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مکمل بیوتین بر عملکرد گوساله های تازه متولد شده بر روی ۱۹ گوساله ماده هلشتاین در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۲ تیمار و در تکرارهای نامساوی از اواخر اسفند ماه ۸۹ تا اوایل خرداد ماه ۹۰ در شرکت کشاورزی و دامپروری بنیاد واقع در ۳۵ کیلومتری یاسوج انجام شد. تیمار های مورد آزمایش شامل: تیمار شاهد و تیمار دریافت کننده ۱۰ میلی گرم مکمل بیوتین در روز بودند. بدین منظور میزان مصرف خوراک هر دو هفته یکبار، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن هر ۳۵ روز یکبار اندازه گیری شد . تجزیه داده ها با استفاده ازنرم افزار آماری SAS ، نشان داد که تیمار دریافت کننده مکمل بیوتین در کل دوره آزمایش وزن بدن و اضافه وزن روزانه را افزایش، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را کاهش داده است.