سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی مهدی زاده ک – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمد قاسمی نژاد – مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان خوزستان
مهدی قربانی بیرگانی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدحسین دیبایی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

سطح زیر کشت گندم کشور حدود ۶/۹۵ میلیون هکتار برآورد شده است که ۲/۶۳ میلیون هکتار آن آبی و ۴/۳۲ میلیون هکتار آن بصورت دیممی باشد با توجه به گستردگی سطح زیرکشت گندم دیم می توان با برنامه ریزی دقیق و استفاده اصولی از امکانات موجود فناوری های نوین و بکارگیری مکانیزاسیون مناسب افزایش و پایداری تولید این محصول استراتژیک را قوت بخشید و از منابع موجودبهره وری بهینه را بعمل آورد برای تحقیق اهداف ذکر شده ای مطالعه موردی در دیمزارهای چند شهر استان خوزستان در سطح بیش از ۱۲۰۰ هکتار در سال زراعی ۸۸-۸۷ انجام گرفت ابتدا آموزش کشاورزان در رابطه با نحوه استفاده از توصیه های فنی ماشینهای کشاورزی بعمل آمد برا ی تهیه زمین شخص بوسیله گاو آهن قلمی به عمق ۲۵ سانتی متر انجام گرفت برای کاشت گندم از بذر کارهای طراحی و تغییر یافته استفاده گردید مکانیزم این نوع بذرکارها طوری تغییر یافت که بذرکار قابلیت جایگذاری کود در زیر بذر ۶ سانتی متر و فواصل خطوط کشت حداقل ۱۷-۱۵ سانتی متر را داشت.