سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عطاالدین بهاروندی – مسؤل شهرسازی، شهرداری پلدختر،

چکیده:

امروزه رشد روزافزون جمعیت، توسعه سریع شهرنشینی، شکل گیری صنایع مرتبط با نظام شهری، معضلات گسترده ای را درزمینه مسائل زیست محیطی پدید آورده اند که عدم توجه به محیط زیست و نیز عدم رعایت موازین منطبق با فناوری نوین،آلودگی محیط زیست را تشدید می کند از طرفی نقش فضاهای سبز شهری بعنوان تسکین دهنده روح و روان شهروندان، تعدیل دمای محیط، جلوگیری از فرسایش آبی و بادی و ایجاد چشم انداز زیبا علاوه بر توسعه بایستی به نحو مطلوبحفاظت شوند که تکنولوژی نوین در قالب مکانیزاسیون یا ماشینی شدن از جمله این تدابیر جهت نگهداری و توسعه فضای سبز می باشد.کاربرد ماشین با کاستن سختی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، امکان افزایش و گسترش سطح ، امکان انجام به موقع عملیات در زمان مورد نظر، جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد شرایط مساعد به منظور استفاده بهتر ازدیگر نهاده ها و در نهایت نیل به افزایش کمی و کیفی محصول با صرفه اقتصادی باعث شده است که مکانیزاسیون به عنوان یکی از ارکان توسعه در بحث فضای سبز شهری مطرح شود در این تحقیق با مقایسه ای بین روشهای نگهداری و گسترشفضای سبز در دو سیستم سنتی و مکانیزه، راهکارها ،موانع و چالشهای آنها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً سیستم مکانیزه چنانچه با برنامه ریزی و مدیریت صحیح بکار گرفته شود می تواند به تدریج و در بلند مدت ما را در رسیدن به هدفمان که همان شهر ایده آل است یاری رساند.