سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن اصیلیان مهابادی – استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیده منور یزدی – دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا تهران
مصطفی پویاکیان – دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای
ابراهیم حاجی زاده – دانشیار گروه آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

علیرغم اینکه تاثیرمنفی مکالمه با تلفن همراه برایمنی ترافیکی به اثبات رسیده است ولی چارچوب های پژوهشی که براساس آنچنین یافته هایی ارایه شده اند محل بحث ونقد است مطالعات همبستگی مطالعات روانشناختی و مطالعات شبیه سازی رویکردهایی هستند که در سالهای اخیر برای بررسی اثر مکالمه همرمان با تلفن همراه بر عملکرد رانندگی مورد استفاده قرارگرفته اند بسیاری از رانندگان با وجود آگاهی از تاثیر منفی استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی هنوز ازاین وسیله استفاده می کنند این سوالی است که رویکردهای سه گانه مذکور به دلیل ساختار متدولوژیک خود پاسخ روشنی به آن نداده اند. دراین مقاله با بررسی ۱۳ مقاله ای که در محدوده ی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ منتشر شده است چارچوبهای متدولوژیک این مطالعات مورد بحث قرارگرفته است.