سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات طبیعی
صمد فتوحی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
خدیجه جوجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
نسرین توفان – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی

چکیده:

امروزه نقش بی همتای عوامل اقتصادی در تصمیم گیری های سیاسی در معادلات قدرت جهانی آشکارشده است. به نظر می رسد آنچه در تفکرات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جدید، اهمیت بی بدیلی پیدا کرده است اقتصاد و دست یابی به بازارهای اقتصادی جهان برای افزایش منافع اقتصادی از طریق خرید ، فروش، سرمایه گذاری و … می باشد. به عبارت دیگر اقتصاد به عنوان ابزار اصلی تثبیت قدرت دولتها در صحنه بین المللی مطرح شده است. در قرن بیست و یکم قدرت اقتصادی در بالاترین سطح به عنوان یک ابزار سیاسی، در دست دولتهایی خواهد بود که شکاف اساسی و اصولی باگذشته، دارند و روند تغییرات رادرک کرده و می بایست سمت و سوی آینده اقتصاد جهان را بشناسند. موقعیت ژئوپولتیکی یک منطقه از کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و نظامی ضمن تاثیر گذاری بر اقتصاد و امنیت آن منطقه، می تواند بر اقتصاد، منافع و امنیت ملّی آن کشور تاثیرات متفاوتی داشته باشد. تعامل و برآیند سیاست، قدرت و موقعیت سرزمینی می تواند چشم اندازهای سیاسی، اقتصادی وامنیتی را در حوزه های جغرافیایی یک کشور به وجود آورد. منطقه کنارک به لحاظ دسترسی به دریای عمان و دارا بودن استعدادها و پتانسیل های بالقوه طبیعی، موقعیت ویژه ای را از لحاظ راهبردی به خود اختصاص داده است، اما به دلیل عدم شناخت صحیح قابلیت ها و محدودیت ها منطقه، استفاده از این موقعیت راهبردی به نحو مطلوب صورت نمی گیرد. از جمله قابلیتهای محیطی این منطقه می توان به وجود موقعیت بندر گاهی و ترانزیت اشاره کرد. در این مقاله تلاش شده است مهمترین عوامل ژئوپولیتیکی که بر کارکرد امنیت سواحل کنارک بر جنوب شرق کشور تاثیر داشته مورد شناسایی، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است.نتایج نشان می دهد موقعیت ژئوپولتیکی منطقه کنارک می تواند در تامین امنیت جنوب شرق کشور مثمر واقع شود.