سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راضیه عسگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی س
عطااله کاویان – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
زینب جعفریان جلودار – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
محمدعلی بهمنیار – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

شیب و موقعیت دامنه می تواند حرکت مواد و آب را در خاک کنترل کرده و در موقعیت های مکانی متفاوت ویژگی های متفاوتی را در خاک ایجاد کند. هدف از این مقاله بررسی تغییرات ویژگی های خاک در دو شیب مختلف از یک دامنه در اراضی کشاورزی می باشد. منطقه مورد بررسی در حد فاصل شهرهای ساری و نکا و در حدود ۲۰ کیلومتری ساحل دریای مازندران قرار گرفته است. دامنه به دو قسمت شیب دار و با شیب ملایم تقسیم شد. از هر کدام از موقعیت های ذکر شده، تعداد ۳۰ نمونه خاک و در مجموع تعداد ۶۰ نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتیمتری برداشت گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری بین ویژگی های خاک در موقعیت های مختلف شیب دامنه وجود دارد. میزان کربن و ماده ی آلی در بالای دامنه بیشتر بود و در جهت شیب از مقدار آن کاسته می شد، در حالیکه مقدار اسیدیته ی خاک، رطوبت و وزن مخصوص در پایین دامنه بیشتر از بالای آن می باشد