سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا میرج فیروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
دامون مخدوم مسافر – دانشجوی معماری

چکیده:

موسیقی کلاسیک ایران که به اشتباه موسیقی سنتی خوانده م یشود از دوازده مقام تشکیل شده که هرکدام ان ها از نغمه ها و هزاران گوشه و تصنیف و رنگ و چهارمضراب تشکیل شده اند که ریشه درفرهنگ و تاریخ و مناطق جغرافیای و شرایط زمانی و مکانی دارد که سرشار از احساسات و ذوق و سلیقه می باشد و چون ریشه ایرانی دارد م یتوند برمعماری ایران تاثیر بگذارد و با شناسایی این دو هنر ارتباط همسانی ها تشابهات و تضادها و تقارن ها و درنتیجه تاثیر والهام حاصل میشود موسیقی کلاسیک ایران با ایجاد یک فضا که ریشه ایرانی دارد می تواند از تصور به تصویر تبدیل شود و خود را به صورت ماده قابل لمس نشان دهد همه هنرها به طور عرضی با همدیگر ارتباط دارند چرا که منشا همه آنها تجلی زیبایی است دریک چهره صورت انسان تناسبات هستندکه زیبایی می آفرینند گاهی هم تناسبات رنگ ها باعث ایجاد زیبایی می شوند که درانجا هم مجموعه فرکانسهای نوری تناسبات دلپذیری را به وجود می آورند درموسیقی هم نسبت های صوتی به زیبایی منجر می شوند نسبت هایی که به تناسب می رسند. تناسب گاهی دروجه دیداری است و گاهی دروجه شنیداری .