سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم خیراندیش – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌‌های نوین، گروه بیوتکنولوژ
محمدعلی اسداللهی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌‌های نوین، گروه بیوتکنولوژ
اعظم جیحانی پور – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌‌های نوین، گروه بیوتکنولوژ
کیخسرو کریمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت بنزین، کشمکش های مستمر درمناطق تامین کننده نفت دنیا و کاهش منابع مربوط به سوخت های فسیلی، تحقیقات و تجاری‌سازی برروی سوخت های به دست آمده از منابع تجدید پذیر مانند اتانول و بوتانول افزایش یافته ‌است. علاوه بر مصارف سوختی، در صنعت از بوتانول برای تولید نرم کننده ها، لیکور(لاک الکلی)، پوشش‌‌ها، پاک کننده‌‌ها و سیالات هیدرولیکی جهت استفاده در ترمز اتومبیل‌ها استفاده می‌‌شود. بیوبوتانول صنعتی به وسیله فرایند تخمیر با استفاده از باکتری کلستریدیوم استوبیوتیلیکام تولید می شود. بسته به طبیعت کربوهیدرات و مواد مغذی که در اختیار این باکتری قرار می‌گیرد، نسبت تولید حلال ها متنوع می‌باشد. دراین پژوهش تاثیر مواد مغذی جهت تولید بوتانول توسط این باکتری بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که باکتری کلستریدیوم استوبیوتیلیکام برای تولید حلال به ویتامین های بیوتین، تیامین و پارا آمینوبنزوئیک اسید و همچنین به حضور یون های Mg، Fe، Mn، فسفات و آمونیوم استات به مقدار بسیار جزئی در کنار عصاره مخمر نیاز دارد و در عدم حضور این مواد، با وجود رشد مناسب باکتری، میزان حلال تولیدی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.