سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر شیبانی – کارشناس ارشد راه و ترابری-مهندسین مشاور ایمن سازان
محسن تدین – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

امروزه استفاده از افزودنی ها در ساخت بتن گسترش زیادی یافته است. یکی از این افزودنی ها مواد حبابزا می باشد. این مواد با ایجاد حباب های هوا در بتن اثر تخریبی یخبندان بر بتن را کاهش میدهند. لذا استفاده از آنها برای بت نهایی که در معرض دوره های یخبندان و آب شدگی مکرر هستند پیشنهاد می شود. جذب آب نیم ساعته و مقاومت ویژه الکتریکی بتن دو پارامتر مهم کنترل کننده دوام آن هستند. هدف این تحقیق آزمایشگاهی بررسی تاثیر مواد حبابزا بر جذب آب نیم ساعته و مقاومت ویژه الکتریکی بتن می باشد. لذا در طرح مخلوط ها سعی شد پارامت رهای تاثیر گذار نظیر عیار سیمان ، حداکثر اندازه سنگدانه، بافت دانه بندی مخلوط سنگدانه ها، ثابت نگه داشته شده و تنها میزان هوای کل بتن به کمک ماده حبابزا متغیر می باشد. در مجموع ۹ طرح مخلوط ساخته شد و نتایج آزمایش ها بر روی آزمون هها نشان داد با افزایش هوای کل بتن از ۲ درصد به ۶ درصد، جذب آب نیم ساعته کاهش و مقاومت ویژه الکتریکی افزایش خواهد یافت.