سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ کاتبی – گروه مکانیک خاک و پی سازی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
فرزانه کیومرزی – کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک دانشگاه تبریز

چکیده:

در مقاله حاضر ویژگیهای مقاومتی خاکهای آلی تثبیت شده با درصدهای مختلفی از اهک با آزمایش مقاومت فشاری تک محوری ارزیابی شده و تاثیر زمان عمل اوری برکسب مقاومت آنها بررسی شده است نتایج آزمایشات نشان میدهدکه مقاومت فشاری در خاکهای با سه شش و نه درصد ماده ارگانیک بعد از تثبیت با آهک افزایش یافته است و این کسب مقاومت با افزایش زمان عمل آوری بیشتر شده است درخاکهای با ماده آلی بیش از سه درصد تاثیر زمان عمل آوری در افزایش مقاومت خاک تثبیت شده با آهک به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. تاثیر عمده مواد ارگانیک برفعل و انفعالات خاک و آهک بیشتر به دلیل به تاخیر انداختن و کاهش واکنش پوزلانی است در آزمایشات انجام شده یکی از دلایل کاهشواکنش پوزلانی و کند شدن رشد مقاومت در خاکهای با محتوای ارگانیک بیشتر کاهش PH با افزایش درصد ماده آلی میب اشد.