سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید ملاصادقی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اردبیل
رضا شهریاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سمانه الیاسی میانکوه –

چکیده:

چالش عمده امروزی ماتهیه غذا برای جمعیت درحال رشد می باشد به نحوی که حاصلخیزی خاک حفظ شود و آسیبی به محیط زیست گرانبهایمان نرسد یکی دیگر ازمهمترین چالشهای جهان امروز امنیت غذایی و تامین این نیاز اولیه انسان است یکی از راه های مقابله با این چالشها استفاده ازموادهیومیک می باشد جهت بررسی تاثیر موادهیومیک برروی عملکرد و اجزای عملکرد ۱۲ژنوتیپ گندم نان آزمیاشی درقالب اسپلیت پلات برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار بود فاکتوراصلی شرایط ابیاری بدون مواد هیومیک و آبیاری درحصور مراد هیومیک کود مایع هیومیک برپایه پیت با نام تجاری EDGAM®SM و فاکتورفرعی ژنوتیپ ها بود صفات مورد مطالعه عبارت از ارتفاع نهایی بوته تاریخ سنبله رفتن تاریخ گرده افشانی رسیدگی فیزیولوژیک تعداددانه درسنبله وزن دانه درسنبله وزن هزاردانه طول پدانکل طول سنبله وزن سنبله طول ریشک عملکرد بیولوزیک عملکرد کاه شاخص برداشت و عملکرد دانه بودند