سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد کیخا –
حمید مهدیقلی –
محمدسعید سیف –

چکیده:

دراین مقاله به وسیله تحلیل هیدرودینامیکی جریان آب اطراف پروانه درنرم افزار ANSYS فشاراکوستیکی ناشی ازنویز حاصلازچرخش پروانه محاسبه شده است باتوجه به معادلات ارایه شده توسط لایت هیل که درآن منابع تولید نویز به سه دسته تک قطبی دوقطبی و چهارقطبی دسته بندی شدها ند فشاراکوستیکی نویز حاصل ازمنابع تولید نویز محاسبه و باهم مقایسه شده اند البته عوامل هیدرودینامیکی موثر درنویز تولیدی این منابع به ترتیب شامل تغییرات شتاب سیال تغییرات نیروی وارد برسیال نیروی تراست پروانه و نیروهای تنش برشی سیال و ورتکس های ایجاد شده درسیال می باشد نتایج بدست آمده نشان میدهد که اهمیت و تاثیر منابع تک قطبی درتولید نویز بیشتر است و درواقع می توان گفت که تاثیر منابع دو قطبی ناچیز است.