سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا نوجوان – استادیار گروه نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سیدابوالقاسم میرحسینی – مربی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

حضور آب درکویرها همیشه از یک رابطه تعاملی بین تبخیر پتانسیل و ورودی آب به محوطه کویر تبعیت می کند و چنانچه این رابطه به نفع ضخامت آب تغییر نماید کویر به دریاچه و چنانچه این رابطه بنفع تبخیر تغییر یابد کویر به سطحی خشک تبدیل می شود که دیگر به آن کویر نمی توان اطلاق نمود به عبارت دیگر علیرغم واقع شدن کویر ها در مناطقی که میزان تبخیر آنها به مراتب بیشتر از میزان بارندگی آنهاست ولی سطوح مختلفی که در کویرها به وجود می آیند همگی ناشی حضور آب در خاک و تعاملاتی است که این آب با خاک بستری خواهد داشت که آب دراین تعادل نقش کاتالیزور را دارد چشم اندازهای کویری یکی از واحدهای عمده مورفوژنتیک در استان یزد است که دراین میان کویر درانجیر یا بافق سومین کویر از نظر وسعت بشمار می آید که بصورت چاله شمال غربی به جنوب شرقی از خرانق تا بافق بصورت چاله ای در شرق شهرستان یزد قرار دارد دراین مقاله که با روش تحلیلی و متکی به مجموعه ای داده های رقومی در چهار چوب سیستمهای اطلاعات جغرافیایی نسبت به شناخت و پتانسیل سنجی آن اقدام شدها ست می توان نسبت بهشناخت نقش آبهای سطحی و زیرزمینی در ایجاد سطوح گوناگون از کویری مبادرت نمود.