سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرج اله هدایت – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

آندهای فدا شونده آلومینیمی برای حفاظت کاتدی سازه های دریایی به دلیل وزن مخصوص کم، بازدهی جریان بالا و قیمت مناسب استفاده می شوند. در این تحقیق تاثیر افزایش مقدار منیزیم و قلع بر روی ساختار، بازدهی جریان و خواص خوردگی آندهای فدا شونده آلومینیم- روی –منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات پولاریزاسیون، تعیین بازدهی الکتروشیمیایی، متالوگرافی، پتانسیل خوردگی و میکروسکوپ الکترونی بر روی نمونه های با درصد مختلف قلع و منیزیم انجام گرفت. پس از انجام آزمایشات و تحلیل نتایج مشخص گردید، که ساختار آلیاژ Al-5.3%Zn-x%Mg شامل دندریت های α-Al و یوتکتیک بین دندریتی τ+α میباشد و هر چقدر پیوستگی و مقدار رسوبات یوتکتیک بین دندریتی کمتر باشد، شکست فیلم محافظ آسانتر و بازدهی الکتروشیمیایی آند افزایش می یابد. با افزایش مقدار منیزیم و قلع بازدهی الکتروشیمیایی افزایش یافته و به ترتیب به بالاتر از ٧٨ ( ۸/۵ درصد منیزیم) و ۸۷ ( ۰/۱۲ درصد قلع) درصد م یرسد. دلیل افزایش بازدهی آندهای حاوی قلع که مجموع مقدار منیزیم و روی آنها زیر یک درصد می باشد را می توان به توزیع یکنواخت ذارت قلع در ساختار ربط داد. این ذرات توزیع شده در ساختار باعث ایجاد پیل گالوانیکی بین زمینه و خود شده و به خورده شدن نقاط کناری و شکست فیلم محافظ کمک کرده و در نتیجه بازدهی و جریان خروجی از آند افزایش می یابد.