سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدابراهیم بوستانی درمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیدرضا ناصری – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

بررسی رفتار سازه ها با درنظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه م یتواند بهدرک صحیح از رفتار سازه کمک کند ولی مسائل اندرکنش خاک و سازه معمولا با درنظر گرفتن فونداسیون فیکس شده به خاک انجام می گیرد اما در طی یک زلزله شدید بسته به نوع خاک زیرسازه احتمال بلندشدگی در قسمتهایی از فونداسیون وجود دارد این تحقیق به بررسی رفتا رغیرخطی سازه ها فولادی مهاربندی شده برروی انواع خاک ها با سختی های متفاوت با درنظر گرفتن اثرات بلندشدگی می پردازد که م یتواند به درک صحیحی از رفتار واقعی سازه در طی یک زلزله کمک کند نتایج تحلیل نشان میدهد که بیشترین تغییر در پاسخهای لرزه ای سازه در حالتی که فونداسیون مجاز به بلندشدگی می باشد برای فونداسیون های قرارگرفته برروی خاک نرم اتفاق می افتد وهرچه سختی خاک بیشتر باشد شرایط سازه به حالت واقعی و بدون بلندشدگی نزدیکتر است.