سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی معد
آرش خدابخشی – دانشگاه امیرکبیر، دانشکده معدن و متالوژی، دانشجوی کارشناسی ارشد گرو
محمد حیدری – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن

چکیده:

از مهمترین ویژگی ناپیوستگی ها می توان به ماده پر کننده اشاره کرد که نقش مهمی در مقاومت برشی درزه دارد. ] ۱ [ آن چه در این تحقیق به آن پرداخته شده است، آزمایش های انجام گرفته در این زمینه که ترکیبات مختلفی از مواد پر کننده را که شامل درصدهای مختلفی از گچ مخصوص با خاک رس است در حالت خشک بین درزهای مصنوعی قرار می دهیم و سپس با آزمایش برش مستقیم مقاومت برشی را تحت نیروهای قائم مختلف با همین ماده پر کننده انجام می دهیم طبق آزمایش های انجام گرفته و تحلیل نمودارهای مربوطه، نتیجه ی حاصل از آن بدین قرار است که با افزایش مقاومت فشاری تک محوره ماده پر کنندهσ c و با ثابت بودن شرایط دیگر ماده پرکننده، چسبندگیC افزایش و زاویهی اصطکاک داخلی φ در معیار موهر کولمب کاهش می یابد.