سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود نیلی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
ابراهیم نظری مفرد – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

امروزه نگاه زیست محیطی به بتن بهدلیل حجم مصرف قابل توجه آن دردنیا روبه افزایش است بازیافت بتنهای تخریبی و کاربرد آن به عنوان مصالح سنگی دربتن های جدید جایگزینی سیمان با پوزولان ها جهت کاهش مصرف سیمان دربتن و همچنین به کارگیری انواع الیاف ها جهت کنترل ترک دربتن ازجمله روشهایی است که محققین جهت توسعه پایدار و افزایش عمر بتن به کارمیبرند درتحقیق حاضر سنگدانه درشت از بازیافت دو نوع بتن مادر با مقاومت زیاد و مقاومت کم تهیه شده است سنگدانهتولید شده با درصد های ۰و۵۰و۱۰۰درصد جایگزین درشت دانه دربتن با نسبت آب به سیمان ۰/۴ شده است دوده سیلیسی به میزان ۸درصد وزنی جایگزینی سیمان و الیاف فولادی به میزان ۱درصد حجمی مورد استفاده قرارگرفته اند مقاومت فشاری مقاومت کششی و مدول الاستیسیته نمونه های بتنی اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که سنگدانه درشت تولید شده از بتن بازیافتی پرمقاومت تاثیری مثبتی برمقاومت فشاری و کششی بتنهای جدید دارد