سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کمپوست ضایعات شهری، نیتروژن و فسفر روی برخی از پارامترهای رشدی ذرت علوفه ای ( S.C 704 )، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف کمپوست ( ۰، ۱۰ و ۲۰ تن ماده خشک در هکتار) در کرت های اصلی و سطوح مختلف ازت ( ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار) و فسفر ( ۰، ۶۰ و ۱۲۰ کیلوگرم اکسید فسفر در هکتار) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کمپوست ضایعات شهری و نیتروژن بر روی شاخص سطح برگ ( LAI )، وزن خشک تجمعی ( CDM )، سرعت رشد محصول ( CGR )و سرعت رشد نسبی ( RGR ) مؤثر بوده و سبب افزایش این صفات در طول دوره رشد گیاه گردیدند. در حالیکه کود فسفر در مقادیر بکار رفته بر روی صفات مورد بررسی تاثیر مثبت قابل ملاحظه ای نداشت