سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه صحرابان – کارشناسی ارشد زراعت
محمدجواد روستا – دکتری خاکشناسی
خدابخش پناهی کردلاغری – دکتری خاکشناسی

چکیده:

کمبود آب یکی ازعوامل محدودکننده رشد و تولید محصولات کشاورزی درجهان به شمار می رود با کاربرد برخی مواد افزودنی نظیر پلیمرهای سوپرجاذب می توان از بارندگی های پراکنده و سایرمنابع محدود آب درامرحفظ و ذخیره آب درخاک استفاده نموددراین بررسی تاثیرچهارمقدار پلیمرسوپرجاذب A200 0,5,10,15 گرم و سه فاصله آبیاری ۳و۵و۷وروز روی رشد وعملکرد گوجه فرنگی تحت شرایط مزرعه ای درشهرستان کازرون مورد بررسی قرارگرفت دراین آزمایش شاخص برداشت عملکرد کل میوه اختلاف معنی دار بین دورهای آبیاری وجود داشت ازسوی دیگر هریک از صفات مذکور تحت تاثیر دورآبیاری قرارگرفتند بطوریکه با افزایش مقادیر سوپرجاذب هریک ازصفات روند افزایشی داشت نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد ۱۵ گرم پلیمرسوپرجاذب پایهربوته بین مقادیری که دراین آزمایش بررسی شدند بهترین تاثیر روی رشد و عملکرد گوجه فرنگی درتمامی شرایط ابیاری از خود نشان داد.