سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیدا نجات – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد رودهن

چکیده:

دانشگاه محل انسان سازی و پرورش استعدادهایجوان است تاعلاوه برکسب پیشرفت های لازم درجهت علم و دانش با نگاهی هدفمند هدایتگری موثر درمسیر اشتغال زایی افراد دانش آموخته و متخصص باشد یکی از دلایل آمار بالای بیکاری دربخش کشاورزی بیانگیزگی دانشجویان به دلیل عدم آشنایی ا زبازار کار می باشد براساس تجربیات سایر کشورها دوره های آموزشی کوتاه مدت و نیزز کارگاه های مهارتی درحین تحصیل برخلاقیت و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان می افزاید این دوره ها دربخشهای مختلف دانشگاهی ازجمله معاونت پژوهشی آموزشی و فرهنگی بطور معمول برگزار می گردد که علاوه برآشنایی بیشتر دانشجویان با بازار کار و جنبه های مفید اشتغال زایی این دوره ها تاثیر بسزایی درایجاد انگیزه و کنجکاوی ایشان دارد پس از قبولی دردانشگاه باازر کار و اشتغال درمسیر مرتبط با آموخته های دانشگاهی از دغدغه های مهم می باشد از مسائلی که کمک شایانی به حل این مشکل می نماید آگاهی کافی از بازا رکار و نحوه دستیابی به مهارت های لازم جهت رسیدن به آن است که بهترین مسیر جهت این مه م برگزاری کارگاه های آموزشی مفید و مرتبط است.