سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی دباغ – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه یزد
نوشین ازادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن(استخراج)، دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی باغستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن(استخراج) دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری در بخش معدن، انتخاب روش استخراج سنگ ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انتخاب نامناسب روش استخراج، علاوه بر زیان های اقتصادی، باعث هدر رفتن منابع ملی نیز می شود. با توجه به اینکه عوامل زمین شناسی نظیر کیفیت سنگ، تخلخل، مقاومت و غیره بر روی روش استخراج تأثیر می گذارد، در این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و انتخاب شش معیار زمین شناسی و اقتصادی، تعداد پنج روش متداول استخراج با یکدیگر مقایسه گردیده است که در نتیجه آن، روش سیم برش الماسه در رتبه نخست و روش های پارس و گوه و مواد شیمیایی منبسط شونده در رد ههای بعدی روش استخراج سنگ ساختمانی تراورتن قرار گرفته اند.