سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

الهام خانلری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
مهسا مذهب دار – کارشناسی معماری

چکیده:

درآغاز سلطنت ناصرالدین شاه درایران ۱۲۶۴ ه.ق تحولات بنیادین بسیاری دراروپای غربی اتفاق افتاده بود اروپای نیمه قرن ۱۹ عصرروشنگری و انقلاب صنعتی را پشت سرگذارده بود و با توسل به علم و تکنولوژی جدید خود قصد چیرگی برطبیعت و جهان پیرامون خود را اعلام کرده بود ددوره قاجار بهدنبال سفرهای متعدد پادشاهان ایرانی به غرب پیشرفت ها و تکنولوژیهای نوینی چه ازلحاظ اجتماعی وچه ازلحاظ فرهنگی وارد کشورمان شد با تاسیس سلسله پهلوی معماری ایران دستخوش تحولات عمدها ی شد این تغییرات که دراثررواج فرهنگ غربی و حضور مستشاران آنان درایران بوجود آمده بود با حضور معماران و مهندسان خارجی و نیز دانش اموختگان معماری ازفرنگ برگشته به تدریج معماری مدرن که نگرشی مطرح بین معماران ان روزگار بود جای خود را دربین بناهای شهری ایران باز کرد و حرفه معماری را از مسیر سنتی خارج نمود استرآباد نیز که یکی از شهرهای مهم دردوره قاجار محسوب میشد از این تحولات شتاب زده بی نصیب نمانددرانی دوره با ایجاد خیابان پهلوی امام خمینی فعلی محلات استراباد را بدوقسمت شمالی و جنوبی تقسیم نمود از سویی دراین دوره شاهدتغییراتی درکالبد معماری شهرگرگان هستیم که با سرعت تمام ابعاد ساختمان سازی را دربرمیگرفت