سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهیلا یاوری – مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی پردیس کشاورزی فریدن
محمد رجبیون – مدیر و کارشناس شرکت آلتین توپراق ارسلان
عباس دمشقی – مدیر و کارشناس شرکت آلتین توپراق ارسلان

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد کود کامل آلی ارگانومیکس و کود شیمیایی بر روی صفات کمی و مقابله با آفات در خیار و گوجه فرنگی این آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در شرایط مزرعهای انجام شد. تیمارهاای آزمایش شامل مصرف کودکامل آلی ارگانومیکس و کود شیمیایی کامل ماکروگرانول بود. نتایج آزمایش نشان داد بوته هایی که از کود ارگانومیکس تغذیه شده بودند دارای عملکرد، تعداد میوه بیشتر و شاخص سطح برگ بیشتری بودند. همچنین در شرایطی که در مزرعه گوجه فرنگی ۱/۸۸% بوته ها به بیماری قارچی مبتلا شدند، در منطقه ای که با کود ارگانومیکس تغذیه شد، این بیماری مشاهده نشد.