سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

Majid Amani – Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee teacher training University
Majid Kashef – Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Rajaee teacher training University

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کافئین بر زمان اجرای دوره ۵۴۰ متر دانش آموزان پسر دوره متوسطه انجام شد. از بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ازنا که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول به تحصیل بودند، ۲۰ نفر ورزشکار با میانگین سنی ۱/۱ ± ۱۶/۸ سال، قد ۳/۲ ± ۸/۳ سانتی متر و وزن ۳/۲۴+۷۴/۷ کیلوگرم به صورت داوطلبانه و با پرسشنامه سلامت و فعالیت بدنی انتخاب شدند. آزمودنی ها با طرحی دوسوکور در دو جلسه آزمون دوی ۵۴۰ متر به صورت پیش و پس آزمون شرکت نمودند (یک جلسه دارونما و یک جلسه مکمل کافئین). آزمودنی ها در هر جلسه آزمون پس از صرف یک صبحانه استاندارد (بعد از ۱۲ ساعت حالت ناشتا) ۴۰ دقیقه قبل از آزمون، ۵ میلی گرم کافئین یا دارونما را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود مصرف نمودند. مکان آزمون برای هر دو جلسه مشابه و در سالن ورزشی انجام شد.