سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه زنجان
حمید امانلو – دانشیار دانشگاه زنجان

چکیده:

برای بررسی تاثیرات تغذیه ای سولفات روی و مصرف آن بر روی بروز لنگش و عملکرد دام، تعداد ۱۰۰ راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن ۲۱/۴ ± ۷۲/۲۴۶ به صورت تصادفی در دو تیمار در یک طرح کاملا تصادفی به مدت ۴۲ روز اختصاص یافتند. این آزمایش در فاصله زمانی اردیبهشت و خرداد بهار ۱۳۸۷در واحد پرواربندی ران واقع در شهرستان بهشهر صورت پذیرفت. تیمارها شامل: ۱) تیمار پایه بدون مکمل (شاهد) و ۲) تیمار پایه به علاوه ۳ گرم روی به صورت سولفات روی به ازای هر رأس در روز بودند. خوراک به صورت کاملا مخلوط تازه (۶۵/۱۳ درصد ماده خشک پروتئین خام و ۴۴/۳۷ درصد ماده خشک الیاف نامحلول در شوینده خنثی) به گوساله ها خورانیده شد. میانگین افزایش وزن روزانه (۹۶/۰ و ۱۷/۱، ۰۰۶/۰>P) و ضریب تبدیل خوراک (۳۶/۷ و ۳۳/۶، ۰۰۳/۰>P) با مکمل روی به ترتیب افزایش و کاهش پیدا کرد. ولی ماده خشک مصرفی بوسیله تیمار تحت تاثیر قرار نگرفت (۰۵/۰>P). همچنین بروز لنگش در تیمار شاهد بالاتر از تیمار سولفات روی بود (۲۲% در مقابل ۱۰%). این داده ها پیشنهاد می کند که این سطح از مکمل روی تأثیر مثبتی بر روی افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک دارد و هم چنین می تواند وقوع لنگش در گوساله های نر پرواری را کاهش دهد