سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد سپهر – کارشناس ارشد عمران خاک
علیرضا فلزی – دانشجویکارشناسی ارشد معماری

چکیده:

انرژی از مهمترین سرمایه ها و اصلی ترین نیروی اساسی زندگی بشری محسوب گشته و تاریخ و تمدن بشری بربنیاد ابداعات و کشفیات درجهت تبدیل انرژی های مختلف به یکدیگر شکل گرفته است انرژی از ارکان تمدنهای بشری و درنتیجه اساس تولیدات اجتماعی به شمار می رود اینک بشریت با بکارگیری انواع انرژی هایمختلف فسیلی و غیرفسیلی درهزاره سوم قرارگرفته است و سعی برمحدود کردن انرژی های بدست آمده از سوختهای فسیلی داشته و درصدد به کارگیری انواعی از انرژی به منظور صرفه جویی درانرژی های دیگر است براین اساس عملکرد استفاده از مواد و مصالح نوین بیش از پیش نمایان تر می گردد بتن شفاف یا لیتراکان پنجره های دو جداره نمونه هایی از این مصالح درکاهش مصرف انرژی می باشند.