سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر بهارلو هورد – دانشجوی کارشناسی ارشد- گروه مکانیک- دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه اصف
ابراهیم افشاری – استادیار گروه مکانیک – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله ساختاری برای کانال کاتد پیل سوختی که بخشی از آن با یک صفحه تیغه ای مسدود شده است ارائه شده و تاثیر شکل ( مستطیل ، مثلث و خمیده) ، اندازه ، محل قرارگیری و تعداد صفحات تیغه ای بر پدیده های انتقال داخل لایه پخش گاز کاتد بررسی شده است. در ادامه عدد بی بعد جدیدی با نام عدد مسدود سازی کانال CHB به عنوان معیاری برای انتخاب مانع بهینه که بیشترین افزایش غلظت را در مقابل کمترین افت فشار ایجاد کند معرفی شده است. نتایج نشان می دهد بیشترین افزایش سرعت در لایه پخش گاز و در نتیجه بیشترین غلظت اکسیژن در فصل مشترک لایه پخش گاز/لایه کاتالیست با وجود بیشترین افت فشار با قرارداد یک مانع مستطیلی بزرگ اتفاق می افتد اما با بررسی CHB به این نتیجه می رسیم که افزایش سرعت به قدرباست که مانع مستطیلی به عنوان بهترین مانع انتخاب شود. با افزایش تعداد صفحان تیغه ای و کاهش گپ بین مانه و لایه پخش گاز ، غلظت اکسیژن در این لایه افزایش می یابد هرچند که حساسیت تغییر غلظت به این پارامترها متفاوت است.