سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا دستجردی – دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه یزد-یزد-ایران
وحید بابااحمدی –

چکیده:

در این مقاله امکان رشد نانو سیم های نقره تحت تأثیر امواج فرا صوت از طریق احیاء از نمک نیترات نقره و با استفاده از اتیلن گلایکل به عنوان حلال وPVPبه عنوان عامل هستهگذار و پایدار کننده مورد بررسی قرار گرفتهاست. جهت بررسی تأثیر مرسریزاسیون دو نمونه پارچه پنبهای مرسریزه شده و نشده با ساختار مشابه مورد مطالعه قرار گرفتهاند. نتایج نشان می دهد کهپارچه پنبه ای مرسریزه شده سطح مناسب تری را جهت رشد نانو سیم های نقره بر روی پارچه تحت تأثیر امواج فرا صوت فراهمساخته است. نتایجEDX) نیز راندمان بیشتر رشد نقره روی نمونه مرسریزه شده را تأیید میکند