سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نرگس عبدالحسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه آزاد اسلامی علو
فریبا مشهدی میقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نساجی و علوم الیاف دانشگاه صنعتی اصفهان
نظام صامعی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

عملیات مرسرایزینگ که رنگ پذیری، خواص مکانیکی و شفافیت را در کالای پنبه ای بهبود می بخشد، به طور موفقیت آمیز بر روی مخلوط پنبه – پلی استر قابل اجرا می باشد. در این تحقیق پارچه خام پنبه – پلی استر در محلول هیدروکسید سدیم باغلظت مشخص و در محدوده دمایی ۲۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه در دو حالت تحت کشش و بدون کشش تحت عملیات مرسرایزینگ قرار گرفته است. درصد جمع شدگی، کاهش وزن، خواص مکانیکی، رنگ پذیری و رطوبت پذیری پارچهمرسریزه شده پارامترهایی هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داده است که مرسرایزینگ باعث کاهش وزندر پارچه شده است و با افزایش دمای مرسرایزینگ، کاهش وزن ایجاد شده افزایش یافته است. افزایش در دمای مرسرایزینگ، جمع شدگی، استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی را ابتدا افزایش و سپس کاهش داده است. رنگ پذیری و جذب رطوبت پارچه مرسریزه شده با افزایش دمای عملیات، افزایش یافته است