سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زکریا توبه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلام
مجید پاسبانی خیاوی – استادیار مدعو افتاد گروه عمران – سازه‌های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

در این مقاله به آن نیز دینامیکی خطی سد بتنی وزنی توسط نرم‌افزار Ansys در حوزه زمان با در نظر گرفتن اثرات مرزی پرداخت می‌شود. تصویر اندر کنش سد – مخزن – فونداسیون در مدل لحاظ شده و برای تحلیل دینامیکی از روش Newmark استفاده شده است . برای مدل سازی از روش عناصر محدود با عناصر تک پارامتری چهار گرفتید و برای شرط مرزی انتهای دورست مخزن هم از شرط مرزی Sommerfeld استفاده شده است. با توجه به رفتار هندسه سد بتنی وزنی، مدل سازی توسط نرم‌افزار Ansys به صورت دو بعدی انجام می‌گیرد . سیستم از یک سد بتنی وزنی طریق که بر روی فونداسیون انعطاف‌پذیر بافته شده و مخزنی با کف افقی و جاذب کتاب بی‌نهایت ادامه دارد تشکیل شده است . در نتیجه با تغییر مرزهای نامحدود انتهای دوردست مخزن به عمق فونداسیون تأثیر آن‌ها در پاسخ لرزشی سد بتنی وزنی بررسی می‌شود و این مرزهای نامحدود در فاصله قطع می‌شوند که رفتار لرزشی سد بتنی وزنی را به صورت مناسبی نشان دهند.