سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرئوف حیدری فر – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

مرزها از مفاهیم ماندگار و تاثیر گذار برحیات اقتصادی سیاسی جوامع می باشند درحالیکه بحثهای زیادی حاکی ازبرداشتن مرزها و کاهش نقش و تاثیرات سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی آنها دربرخی ازنواحی و مناطق مختلف جهان مخصوصا دراتحادیه اروپا می باشد روندهای دیگری ناشی از پیشرفت درفناوری اطلاعات ارتباطات و مرزهای هوشمند بوجود آمده که منجر به تقویت مرزها گردیده است و این روند برزندگی مردم درنواحی مرزها تاثیر گذار بودها ست تقویت مرز زمینه برخی ازمشکلات مثلا قاچاق کالا و ارز اسلحه و موادمخدر را نیز درمناطق مرزی فراهم کرده است دراین زمینه وجود راهکاری همانند بازارچه های مرزی تقویت شبکه های اطلاعات و غیره باعث کاهش تهدیدات امنیتی شده است. این مقاله با نگاهی به جغرافیای مناطق مرزی یعنی شهرستان سرپل زهاب و شناسایی برخی از مشکلات به دنبال راهکارهای پیشنهادی درجهت برطرف نموده مشکلات امنیتی می باشد.