سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا میرج فیروزی – مدرس دانشگاه
مهدیه رحیمی سرشت – دانشجوی ترم اول کارشناسی ناپیوسته

چکیده:

مسجدیکی از مهمترین بناهای معماری اسلامی است ومطالعه و پرداختن به آن بسیار حائز اهمیت است با بررسی درمسجد میتوان به این نکته اشاره کرد که طبیعتا مسجد جز تکمیل یافته پرستش گاه های یکتاپرستان ادیان مختلف قبل از اسلامی است تاثیر مذاهب مختلف برمساجد به دست افراد مختلف مورد بررسی قرارگرفته است اما دراین مقاله سعی برباز نمودن مطالب گذشته و مرور دوباره آنها و تحقیق و نتیجه گیری فردی از این موضوع است محور اصلی مورد بحث دراین تحقیق آن است که مذهب های گوناگون درروند ساخت و کامل شدن مساجد چه نقشی داشته اند و نحوه تبدیل پرستشگاه های قبل از اسلام به مساجد از جمله معابد مهری آتشکده ها که چه روندی را طی کرده اند مقاله که پیشرو داریم بخشی از نتایج بحثهای مذهب شناسی معماری پرستشگاه های مذاهب و تغییر آنها به مساجد است.