سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان هاشمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در کشور های نفت و گاز خیز که اهرم قدرت اقتصاد انها استخراج انهاست تناسب بین استخراج ،پالایش و ذخیره سازی یا مصرف بسیار مهم است و در اینجاست که به اهمیت خطوط لوله پی خواهیم بردوتنها زمانی تناسب بین موارد مذکور برقرار خواهد بود که تناسب همه ی انها با ظرفیت خطوط برقرار باشد از اینرو استخراج از منابع نفت و گاز با مدیریت خطوط انتقال رابطه مستقیم دارد و استفاده حداکثری از این خطوط در گرو مدیریت صحیح می باشد در اینجاست که بحث مدیریت یکپارچگی خطوط لوله مطرح می گرددواین مسئله درکشورایران، با داشتن ۲۰۰۰۰ کیلومتر خط فشار قوی گاز و قریب به ۱۲۰۰۰۰ کیلومتر شبکه توزیع گاز می تواند امری ضروری واجتناب ناپذیر می باشدو اهمیت این موضع زمانی پررنگ تر می گردد که بحث استخراج از منابع مشترک به میان می اید.از این جهت در این مقاله سعی خواهد شد در خصوص مدیریت یکپارچه خطوط در راستای استفاده بهینه از منابع مباحثی مطرح گردد