سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهیار راشدی – دانشجویان مهندسی صنایع
مهیار اخوان ماسوله –

چکیده:

کشورایران به دلیل کمبود ریزشهای جوی و عدم پراکنش مناسب زمانی و مکانی بارندگی درزمره کشورهای نیمه خشک و خشک جهان قرار دارد و توجه به کنترل مصرف آب و استفاده بهینه آن درراس کاردست اندرکاران بخش آب قرارگرفته است مدیریت مصرف آب یکی از شاخه های مدیریت انرژی محسوب می شود و تاثیراقدامات موثردرخصوص الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در کاهش نیاز به انرژی آشکار می باشد بنابراین یکی از اهداف مهم مدیریت مصرف بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزیه های انرژی مورد نیاز جهت تامین آب شرب از منابع تولید می باشد به منظور برآورد نسبی میزان کاهش انرژی در نتیجه مدیریت مصرف از نتایج یک مطالعه موردی انجام شده دریک منطقه از شهر تهران استفاده شده است دراین مطالعه اعمال راه کارهای مدیریت مصرف به کاهش ۱۹ درصدی مصرف آب منجر شد این میزان کاهش درمصرف آب نیاز به منابع تولید مثل چاه ها و تصفیه خانه ها را محدود می کند و اثرات مستقیم آن کاهش انرژ ی مورد نیاز و هزینه های ناشی تامین آب مورد نیاز شهر خواهد بود.