سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش و جشنواره استانی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

محبوبه الیاسی – کارشناس ادبیات فارسی

چکیده:

از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی و سعادت اخروی و دنیوی خود را در رهگذر زندگی اجتماعی جستوجو می-کند، برای رفع مشکلات، نیازها، اهداف و آرمانهای مشترک و بسیاری دیگر از اشتراکات، ناچار است به تبادل آرا و تضاربافکار روی آورد. در همین راستا دین اسلام به عنوان آیینی که به سرنوشت فردی و اجتماعی و حیات دنیوی و اخروی بشر توجه کرده، برای امر شورا ارزش ویژهای قائل است.در هر موسسه ، سازمان و یا شرکتی همواره می توان برای انجام امور به راه حلهای بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر معمول است دست یافت . نقطه شروع برای این دستیابی ، تفکر پیرامون اهداف ، امکانات موجود و شناخت از شکافها ونارسائیها و همچنین درک شرایط برونی و درنهایت اثرگذاری بر این عوامل است . این اثرگذاری را می توان در جهت بهبود کیفیت محصول، بهبود فرآیند کار ، افزایش رضایت مخاطبان، افزایش برنامهها،کاهش هزینه ها و تقلیل شکایات، بهره مندی از فنآوری نوین، تنوع برنامهها و بالاخص افزایش توانمندی و آزادی تفکرنیروی انسانی و امکان پرداختن به موارد والاتری که با طبیعت جستجوگر و خلاق وی سازگار است هدایت نمود . از طرف دیگر بهبود سازمان ومدیریت دو رویکردی است که باعث ارتقاء و کارایی سازمان و تحقق آنچه ذکر شد می گردنند که در این بین شاید بتوان گفت اعمال مدیریت مشارکتی – مشارکتی کردن اداره سازمان – یکی از مهمترین راههای توسعه وبهبود عملکرد سازمان ومدیریت باشد.اسلام نظام مدیریت خاص خود را دارد نظام مدیریتی که عالیترین نعمات الهی دنیا و آخرت را نصیب مردم خواهد نمود.نظام مدیریتی که با سرعتی عجیب جامعه را رو به رشد و ترقی و تکامل پیش خواهد برد. سرعتی باور نکردنی. نظامی که تمامدرهای رحمت الهی را بروی مردم خواهد گشود. نظامی که مردم را از جهل و گمراهی نجات خواهد بخشید. نظامی که ریشه ظلم و ستم و بهره کشی را از جامعه بر خواهد کند. یکی از اصول اساسی این نظام مشارکت شورا و مدیریت مشارکتیاست.نظام مشارکت (با رویکرد مدیریت اسلامی و از طریق نظام پیشنهادات ) با کم هزینه ترین روشها عالیترین سود و ثمرات را به بار خواهد آورد. رایزنى با افراد صاحب نظر، سودهاى فراوانى به همراه دارد که برخى از آنها عبارتند از: ۱٫ رشد و پیشرفت ۲٫ بالا رفتن قدرت تصمیم گیرى ۳٫ رهایى ازپشیمانی ۴٫ از بین رفتن غرور کاذب ۵٫ ایجاد هم زمان حس دیگرخواهى و اعتماد دوسویه ۵٫ تقویتبنیان اعتماد به نفس در نظام مشارکت از طریق پیشنهادات اولین ومهم ترین وظیقه مدیر انتخاب بهترین و مناسب ترین پیشنهادات است و اینوظیقه را نیز شخصا انجام نخواهد داد بلکه جهت این امر نیز نظام ارزیابی و بررسی پیشنهادات بوجود خواهد آمد و در نهایت تصویب نهایی پیشنهادات را خود بر عهده خواهد گرفت.که طبق تحقیقات انجام شده استفاده از ۱۴ اصل مدیریتی- مشارکتی، دکتر دمینگ توانسته اثرات مثبتی را در بهبود عملکرد کارکنان سازمان ها بگذارد