سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده طاهره صدری – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
ویدا کبیری – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

امروزه استفاده از تکنولوژیها مبتنی بروب به عنوان سودمندترین عامل موفقیت سازمان ها درعرصه ی تجارت الکترونیک تلقی می شود بانکها نی زدر پی ایجاد بسترهای الکترونیکی مناسب جهت افزایش کیفیت خدمات به مشتریان از طریق اینترنت بانک می باشند سازمان ها به خصوص بانکها دریافته اند که مشتریان نقش کلیدی را دربازار رقابتی امروز ایفا می کنند از این رو جلب رضایتمندی مشتریان و افزایش اعتماد و وفاداری آنان برای استفاده از خدمات اینترنتی بانک و پذیرش آن لازم است از طرف دیگر تمرکز اصلی مدیریت دانش مشتری برمدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری میباشد که می تواند به موفقیت سازمان ها در عرصه های رقابتی منجر شود هدف کلیا ین مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان با تاکید برمدیریت دانش مشتری می باشد.