سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد غفاری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سیدفرهاد نبی زاده –
تورج ناییج پور –

چکیده:

خاک به عنوان تکیه گاه نهایی سازه ها همواره مورد توجه مهندسین عمران بوده است ونقش رفتار مکانیکی خاک درتحلیل و طراحی سازه ها بسیار حائز اهمیت می باشد با توجه به رفتار غیرخطی خاک ها و نیز عدم کنترل خصوصیات رفتار خاک درهر نقطه دستیابی به انالیز دقیق از رفتار مکانیکی خاک بسیار مشکل می باشد و اهمیت این موضوع بخصوص رد مدلسازی عددی کاملا مشهود به نظر می رسد لذا با توجه به پیشرفت های انجام گرفته درمدلسازی عددی و ارایه نرم افزارهای ژئوتکنیکی دراین تحقیق به بررسی اثر مدلهای رفتاری خاک درآنالیز دیوار حائز تحت فشار مقاوم به کمک نرم افزار plaxis 7.2 پرداخته شده است. دراین مقاله یک دیوار حائل که تحت فشار مقاوم قرار دارد مدلسازی شده است و رفتار خاک تحت فشار مقاوم بررسی شده است مدلسازی به کمک دو مدل رفتار موهر کولمب و سخت شوندگی hardening soil model انجام شده است و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه شده است.