سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل فردوسی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – دانشجوی دکتری سازههای هیدرولیک
احمد رضا مصطفی قره باغی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
محمد تقی احمدی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد رضا چناقلو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

در مقاله حاضر تاثیر اعمال ناپیوستگیهای بخش تکیهگاه سنگی و نیز شرط مرزی مناسب برای این بخش در رفتار لرزهای سدهای قوسی مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور برنامه عددی با قابلیت تحلیل دینامیکی غیر خطی بروش عناصر محدود توسعه یافته است. در برنامه امکان اضافه نمودن انواع مدلهای رفتاری سیستم سد – مخزن- تکیهگاه سنگی با شرایط مرزی مناسب وجود دارد. نتایج تحلیلی مطالعه موردی سد کارون ۴ حاکی از اهمیت نقش موارد مذکور در رفتار تحت بار سدهای قوسی میباشند.