سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن شهابی – گروه فیزیک دانشگاه جامع امام حسین ع تهران
پرویز حسین خانی – گروه فیزیک دانشگاه جامع امام حسین ع تهران
رضا افضل زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران گروه فیزیک

چکیده:

دونوع نانوذره اکسید روی خالص با اندازه های مختلف با استفاده از روش حالت جامد واکنش انفجاری روش پیرولیتیک تولید شده اند اندازه و ویژگیهای ساختار بلوری این دو نوع ذره توسط دستگاه پراش پرتو (XRD) X مورد بررسی قرارگرفت الگوهای پراش پرتوX تشکیل فاز ورتزایتWurtzite) نانوذرات را تایید می کنند اندازه یکی از نمونه ها ۹/۶nm و اندازه نمونه دیگر ۵۱/۵nm است حساسیت این دو نوع نانوذره ه عنوان تابعی از دما و غلظت بخار اتانول مورد بررسی قرارگرفت تحلیل داده ها نشان میدهد که بدمای کار بهینه حسگرهاینانو ذرات اکسید روی خالص به بخار اتانول به ترتیب ۳۲۸ و ۳۴۸ درجه سانتیگراد است که با کوچکترشدن اندازه ذره دمای کارنیز کمتر شده است ودیگر خواص اعم از حساسیت حسگر زمان پاسخ و زمان بازیابی و غلظت اشباع و انرژی فعالسازی با کوچکتر شدن اندازه نانوذره بهبود پیدا کردها ست.