سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی ذوالفقاری – دانشجوی مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید دیانی – استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
طوبی ملایی جواران – دانشجوی مهندسی علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نحوه فعالیت مخمر ها به عنوان نمونه ای از مکانیزم های فعالیت پروبیوتیک ها در حیوانات، نشخوارکننده و غیر نشخوارکننده مورد بررسی قرار گرفته است. مخمر ها باعث تحریک اثرات مثبت بر عملکردهای تولیدی در گونه های مختلف تک معده ای ونشخوارکنندگان می شوند، اما نمی توانند در دستگاه گوارش کولونی تشکیل دهند. نحوه فعالیت آنها در نشخوارکنندگان به گونه ای است که باعث تغییر تخمیر شکمبه ای، در جهت افزایش تعداد باکتری می شوند. میزان تاثیر گذاری مخمر ها در نشخوارکنندگان شدیدا وابسته به جیره غذایی است. در گونه های تک معده ای اثرات عمده ی مکمل مخمری شامل تحریک دی ساکاریداز پرز های روده، اثر ضد چسبندگی در برابر عوامل بیماری زا، تحریک ایمنی غیر اختصاصی ، مهار عمل سم و اثر آنتاگونیستی و بر علیه میکروارگانسم های بیماری زا می باشد.