سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین نامدارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا میرزایی الموتی – استادیار دانشگاه زنجان
حمید امانلو – استادیار دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

عصاره گیاهی حاوی متابولیت های ثانویه از قبیل اسانس های گیاهی می باشد که در واقع ترکیبات معطر و فرار با فعالیت ضد میکروبی می باشند و زمانی که به عنوان مکمل استفاده می شوند تخمیرات شکمبه ای را تغییر می دهند. پژوهش حاضر در مزرعه گوسفنداری دانشگاه زنجان از اواسط فروردین تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ انجام شد. به منظور مطالعه اثرات مکمل کردن عصاره گیاهی در جایگزینی با آنتی بیوتیک یونوفر موننسین در جیره دوره انتقال، تعداد ۳۲راس گوسفند افشاری چند شکم زایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی، با چهار جیره آزمایشی و ۸ تکرار در هر جیره آزمایشی به مدت ۴۲ روز مورد استفاده قرار گرفتند. گوسفندان بصورت انفرادی و با جیره ی کاملا مخلوط تغذیه شدند و خوراک مصرفی روزانه اندازه گیری شد. وزن کشی گوسفندان در سه نوبت( شروع آزمایش، روز بعد زایمان و در پایان دوره)، صورت گرفت. رکورد گیری شیر در ۸ نوبت انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS و رویه MIXEDآنالیز شد. بین تیمارها از لحاظ مقدار ماده ی خشک مصرفی، تفاوت معنی داری وجود نداشت اما تولید شیر در گروهی که عصاره و موننسین را به طور همزمان دریافت کرده بودند بیشترین بود. هدف از این مطالعه، استفاده از افزودنی ها جهت افزایش بازده غذایی و کاهش استرس وارده به میش ها و در نتیجه ی کاهش بیماری های متابولیکی در حیوان می باشد.