سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بهرام شریف – باشگاه پژوهشگران جوان،واحد آستارا،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا،ایرا
شهرام گیلانی نیا – استادیار دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

حمایت های قابل توجهی در زمینه مزایای اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بهره وری در سازمان ها وجود دارد.اما تاکنون دانشمندان علم مدیریت نوشته ها و آثار مکتوبی در زمینه معایب ناشی از کاربرد فناوری اطلاعات (IT) ومشکلات شان در این زمینه مطر ح نکرده اند, با این وجود امروزه تا اندازه زیادی بحث ها وچالش ها در ارتباط با مخاطرات کاربرد فنآوری اطلاعات در عملکرد ابرکارکنا موسسات وجود دارد. به این دلیل مقاله حاضر بر تأثیر مخاطرات ناشی از کاربرد IT بر ابعاد غیر اقتصادی عملکرد تمرکز یافته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عوامل مخاطره آمیز در IT توسط ابرکارکنان سازمان،به اندازه زیادی توانایی سامانه اطلاعاتی مدیریت وعملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد و مهم ترین این عوامل عبارتند از: توانایی مدیریتی، انسجام اطلاعاتی، قابلیت کنترل پذیری و انحصاری بودن. با اجرای تحقیق حاضر در حقیقت ابعاد راهبردی مخاطرات کاربرد IT توسط ابرکارکنان در سازمان شناسایی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.