سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر فدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدعلی بقاپور – استادیار ،عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشگاه علوم پزشکی ش

چکیده:

یکی از راههای انتشار بیماری ها، آب آشامیدنی غیر بهداشتی می باشد.کیفیت میکروبی آب آشامیدنی می تواند از طریق ذخیره سازی در مخازن خانگی دستخوش تغییر قرار گیرد.هدف از این مطالعه ی مروری ،بررسی تأثیر مخازن پلی اتیلنی بر کیفیت میکروبی آب آشامیدنی می باشد.بدین منظور در پایگاههای علمی نظیر SID,Science Direct موضوع مورد نظر جست و جو و مطالب مرتبط با آن بررسی گردید مطالعات نشان دادند که در اثر ذخیره سازی آب، کیفیت میکروبی آن دچار تغییرات نامطلوبی می شود. برخی تحقیقات مخازن پلی اتیلنی را در ایجاد آلودگی میکروبی نسبت به سایر مخازن مستعدتر دانسته و رشد بیوفیلم ها ازجمله کلیفرم های مدفوعی و باکتری های هتروتروف را در این نوع مخازن قابل ملاحظه گزارش کرده اند. با توجه به ایجاد آلودگی میکروبی در آب آشامیدنی در اثر ذخیره سازی ،صرفنظر از جنس و نوع مخزن پیشنهاد می شود که پارامترهایی مانند دما و میزان کلر باقی مانده ی آب مورد توجه قرارگیرد.