سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

گلناز مشرقی – کارشناسی ارشد معماری داخلی دانشگاه هنر تهران

چکیده:

حفظ بقای یک سازمان درمیدان رقابتی امروزی به خلاقیت سازمانی بستگی دارد ازمهمترین دغدغه های هرسازمان توجه به خلاقیتکارکنان و ایجاد فضایی خلاق درسازمان میباشد یکی از راه های دستیابی و پرورش خلاقیت درفضاهای کاری توجه به جنبه های محیطی کاری است که یک از این جنبه های محیطی محیط فیزیکی می باشد این پژوهش تلاش م یکند بعدازبررسی نحوه تعامل ارتباط انسان با محیط فیزیکی خود و ارتباط خلاقیت با عوامل محیطی به دستیابی به چگونگی تاثیر فضای فیزیکی برخلاقیت درسازمان و ارایه راهکارهایی درجهت طراحی این فضا ها برسد که باتوجه به نتایج صورت گرفته نشان داده می شود خلاقیت قابل پرورش است و انگیزه و تفکر خلاق ازعناصر اصلی آن می باشد محیط فیزیک فضای بالقوه ای را دررضایتمندی افراد و برانگیختن انگیزه کاری داراست و باتوجه خصوصیات متفاوت افراد رابطه مستقیمی با انعطاف پذیری و تطبیق پذیری فضاهای کاری دارد.