سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اولدوز طهماسب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سبزیکاری
سید جلال طباطبایی – استاد دانشگاه تبریز
صاحبعلی بلندنظر – استادیار دانشگاه تبریز
محمد رحمن پورآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد سبزیکاری

چکیده:

امکان اختلال در توزیع کلسیم در میوه هندوانه های مکعبی با توجه به قرار گرفتن میوه در یک محیط بسته به دلیل فشاری که میوه جهت شکل پذیری متحمل می شود بیشتر خواهد شد.آزمایش تاثیر نمکهای مختلف کلسیم (کلرید کلسیم، نیترات کلسیم، سولفات کلسیم، بورامین کلسیم، کلات کلسیم) به صورت محلول پاشی روی میوه هندوانه رقم Suger babay در گلخانه در شرایط آبکشت مورد بررسی قرار گرفت. رقم مورد استفاده رقم Suger baby بود. پارامترهای کیفی شامل درصد مواد جامد محلول (TSS)، سفتی میوه، pH آب میوه و محتوی کلسیم گوشت و پوست میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. میوه های محلول پاشی شده با نیترات کلسیم بیشترین میزان سفتی گوشت را نشان دادند. محتوای کلسیم گوشت میوه در در میوه های محلول پاشی شده با کلرور کلسیم بیشترین میزان را داشت. TSS در میوه های محلول پاشی شده با نیترات کلسیم بیشترین میزان را داشت.