سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیرین عاصمی – دانشجوی کارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی رشد دانش، سمنان
حسین قدس – کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی رشد دانش، سمنان

چکیده:

از گذشته های دور تا به حال همواره معماری جزء اثر گذارترین هنرها در میان جوامع انسانی بوده است. آثار معماری با گنجاندن تفکرات سازندگانش در بطن خود نمودی از بامعناترین آثار انسان ساخت می باشد. تفکراتی که در اثر شناخت انسان از خود و محیط پیرامون حاصل شده است. یکی از سوال های بزرگ انسان در زندگی، خود شناسی و شناخت ارزش ها در جهان است؛ پس چه بهتر که هنر معماری در این شناخت کمک کننده باشد. چه بسا رجوع به آثار معماری به جامانده از گذشته در بسیاری از مواقع نمایش دهنده فرهنگ، باورها و اعتقادات یک تمدن بوده است و به شناخت جامع از تفکرات حاکم بر جوامع کمک شایانی می نماید. در این تحقیق سعی شده است تا نیازها و طرح واره های ذهن انسان در علم روانشناسی شناخته شود. به این معنا که عوامل تاثیر گذار بر طرح واره های ذهن انسان مانند ارزش های انسان و نیاز عمیق وی در یافتن معنای زندگی در او بررسی گردد و یافته های حاصل با نیازهای انسان در هنر معماری مقایسه شود. همچنین محرک های روانشناختی موجود در فضاهای شهری مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با هنر معماری مشخص می گردد تا بتوان تاثیر آن را بر طرح واره های ذهن انسان بدست آورد و به یک رابطه دوسویه میان عوامل یاد شده نائل شد. از این طریق، تاثیر محرک های روانشناختی معماری امروز شهر هایمان بر طرح واره های ذهن انسان با دیدگاه روان شناسانه بررسی می شود.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی_ تحلیلی می باشد و از مطالعات کتابخانه ای در این مسیر بهره گرفته شده است.