سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در ریاضی و فیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هانیه ظفرکیش – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
احمد یزدانی – دانشیارفیزیک حالت جامد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هرچند رفتارالکترونی اکسیدنیکل درشکل گیری ساختارهای متقابل کریستالی مغناطیسی ازگذشته مورد سوال بوده و ازحساسیت بالایی برخوردار می باشد و تابع شرایط ازمایشگاهی و روش ساخت است اما به دلیل فرایند اکسایش کاهش سریع و برگشت پذیری کاربرد وسیعی درساخت ابرخازن دارد شکل گیری نانوذرات NiO که تابع روش ساخت می باشد بصورت نانومکعب می باشد که اندازه وشکل آنها تاثیر مستقیم برساختارکریستالی دارد که دراین مقاله با توجه به شکل و توزیع ذرات مطالعه شده با میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی FE-SEMساختارکریستالی اندازه گیری شده با XRD مکعبی می باشد درطیف xRD هیچ پیکی مربوط به گرافن مشاهده نمی گردد و ورقه های گرافن روی ساختارمکعبی را پوشانده اند رفتاراپتیکی ترکیب فوق و حوزه طول موج جذبی آن باطیف جذبی فرابنفش مرئی UV-Visible مشخصه یابی شده که طیف جذبی دارای یک پیک در۳۶۵nm نانومتر مربوط به NiO می باشد