سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رهام رستمی دشتی – دانشجو – کارشناسی ارشد جوشکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مرتضی تمیزی فر – دانشیار – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس الدین میردامادی – استاد – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی مرادی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی ، پژوهشکده علوم و فناوری مهام- گر

چکیده:

فرایند جوشکاری نوردی ، روش مناسبی برای ساخت کامپوزیت های چند لایه از مواد غیر همجنس است. فویل سربی با روکش قلع ، یک فویل فلزی کامپوزیتی است که از قرار گرفتن ورق سرب در بین دو تسمه قلع ساخته می شود. در این تحقیق به منظور ساخت فویل کامپوزیتی قلع / سرب / قلع به روش اتصال نوردی ، از آلیاژ Pb96Sb2.5Sn1.5 به عوان فلز پایه و از آلیاژ Sn97.45Sb2.5Cu0.05 به عنوان روکش استفاده شد. ابتدا فویل های کامپوزیتی سه لایه با مقادیر متفاوت ضخامت اولیه تسمه های سرب و قلع تهیه و سپس استحکام کششیاین فویل ها به وسیله آزمون کشش اندازه گیری شد. همچنین نمونه هایی با درصدهای مختلف کاهش ضخامت آماده و با استفاده از آزمون لایه کنی ۹۰ درجه ، استحکام اتصال آنها نیز بررسی شد. در این مقاله اثر دما و زمان عملیات حرارتی بر استحکام کششی کامپوزیت قلع / سرب / قلع مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد با افزایش ضخامت اولیه ورق قلع و انجام عملیات حرارتی در دما و زمان بهینه ، مقدار استحکام کششی کامپوزیت قلع / سرب /قلع افزایش می یابد. همچنین بیانگر افزایش استحکام اتصال سه لایه ، در اثر افزایش درصد تغییر شکل در حین نورد و کاهش ضخامت اولیه ورق ها می باشد.